De activiteiten van een groep kunnen op drie manieren worden ondermijnd:

Ten eerste

De leiding van een organisatie, die verantwoordelijk is voor de hiërarchische structuur, kan onder vuur komen te liggen. Door de ingestelde hiërarchie (door de leiding) weet iedereen zijn plek in de organisatie en daardoor wat er precies aan activiteiten van hem (of haar) wordt verwacht. Door deze organisatorische structuur (de hiërarchie) continue onder druk te zetten is het mogelijk dat deze zodanig wordt aangetast dat niemand precies meer weet wat hij moet doen. De organisatie is dan grotendeels aan de individuele willekeur van zijn mensen overgeleverd. De “verantwoordelijk leider” moet de organisatorische structuur bewaken

Ten tweede

Mensen zijn in staat om samen te werken dankzij de onderlinge groepscohesie  tussen hen. Wanneer er onderlinge stress (angst) tussen afdelingen (of binnen een afdeling) zodanige vormen aanneemt dat men grotendeels alleen nog maar met elkaars gedrag bezig is, dan is men niet meer bezig met de werkelijke activiteiten die bijdragen aan de groepsdoelstellingen. Er ontstaat ruimte om allerlei Spelen met elkaar aan te gaan die niets meer met het werk te maken hebben. Deze Spelen zijn uitgebreid in kaart gebracht door Eric Berne, de grondlegger van de Transactionele Analyse. De “activiteitengroep” is dan verworden tot een “procesgroep”.Het gevolg is vaak dat de meest getalenteerde werknemers de organisatie verlaten, op zoek naar werkomgevingen die hun talenten wel waarderen. De “daadwerkelijk leider” dient verantwoordelijkheid te nemen voor het in goede banen leiden van de “activiteitengroep”.

Ten derde

Er is ook nog een mogelijkheid dat de leden geen idee hebben wat de plek is die zij ten opzichte van de leider en de gehele groep innemen. Elk groepslid moet het idee hebben dat zij belangrijk zijn voor hun leider (dat zij door hun leider in staat worden geacht om doelgerichte activiteiten te ondernemen die bijdragen aan het groepsdoel). Als een groepslid nog niet het vertrouwen van de leider heeft gekregen dan zal hij zich nooit voor honderd procent betrokken voelen bij de organisatie. We zeggen dan dat hij nog niet “operatief” is. De “psychologisch leider” is voor zesenvijftig procent verantwoordelijk voor de motivatie van de leden.

De ondermijning van de activiteiten van de groep heeft altijd een connectie met de bestaande relaties in een organisatie. Dat is de hoofdreden waarom Octagon advies altijd inzoomt op de onderlinge relaties in bedrijven. De relaties zijn het aangrijpingspunt van analyse en van de verbetertrajecten.

Het gedachtengoed van Octagon Advies is afgeleid van de mentale systeemtheorie van Gregory Bateson en de transactionele analyse van Eric Berne.