Onderstaand een aantal praktische voorbeelden wanneer wij u kunnen helpen

Onze opdrachtgevers staan soms voor uitdagingen waarbij ze moeite hebben de oorzaak te vinden of soms gewoon in de verkeerde richting aan het zoeken zijn. In onze visie zit de oorzaak altijd in de relaties tussen mensen onderling. Van top management naar middenmanagement, van middenmanagement naar teamleden. Door die relaties bloot te leggen in combinatie met wat voor type organisatie je bent, wat de cultuur is en welke cultuur mensen zouden willen hebben, zijn we in staat ‘ de productiviteit’ van een organisatie te beoordelen en een passend advies ten aanzien van de verbetering te geven.

Concrete toepassingen

Waar schakel ik Octagon Advies nu voor in? Onderstaand benoemen we een aantal concrete situaties waarbij performance en verandering de leidraad zijn.

Projecten met grote organisatie impact

Te vaak is de uitkomst van een project niet wat er van verwacht werd. Ondanks de business case en de goede voorbereiding zijn er tijdens het project al tegenvallers of blijkt na de oplevering dat de acceptatie minder is of soms gewoon weg slecht. Door vooraf de juiste analyse te doen, kunnen we in bijna alle gevallen vooraf al voorspellen wat de uitkomst van een project zal zijn. Dit doen we door de inzet van de analysetool Your Identity. Alleen een ‘effectieve’ organisatie* is in staat vernieuwingen en veranderingen te adopteren en om te zetten naar resultaten. Uitkomsten van de analyse zijn:

  1. organisatie is effectief, start met gerust hart het project
  2. organisatie is redelijk effectief, maar we zien een paar risico gebieden waar op gelet dient te worden. Desgewenst kunnen we hierbij ondersteunen
  3. organisatie is niet heel effectief, maar er dient wel een verbetertraject gestart te worden omdat anders het project niet succesvol zal verlopen. Dit traject kan gedurende het project plaatsvinden, maar dient wel gelijk opgestart te worden
  4. organisatie is in-effectief, een verbetertraject is noodzakelijk om de organsatie weer gezond te maken

Op basis van onze analyse kunnen we daarnaast ook een aantal andere zaken voorspellen; menig organisatie geeft aan dat ze graag Agile willen werken. Maar past dat wel bij deze organisatie? Daarnaast kunnen we ook zien of een organisatie ook daadwerkelijk klaar voor is voor zo’n grote verandering. Zo niet dan kun je samen met de eventuele externe partij die het project gaat doen kijken of een andere methodiek beter past, of eerst werken aan de voorwaarden om Agile te kunnen werken.

* met een effectieve organisatie bedoelen we een organisatie waarvan de strategie in overeenstemming is met de boven- en onderstroom binnen de organisatie. Met bovenstroom bedoelen we de zichtbare processen en werkmethodieken en met onderstroom bedoelen we de cultuur en de onderlinge samenwerking en relaties tussen de mensen.

Achterblijvende resultaten

Ondanks alle inspanningen, zoals trainingen, strategie- en of teambuildingsessies, incentives of andere creatieve ideeen, blijven de resultaten toch achter. Waar ligt het dan wel aan? Wat kunnen we dan wel doen of het resultaat te verbeteren? Zichtbare kenmerken zijn bv. inefficiency in een organisatie; mensen zijn niet bezig met activiteiten (hun werk) maar met processen (randzaken om het werk heen); Mensen praten over elkaar in plaats van praten met elkaar… Klagen en kritiek, maar niet komen met verbetervoorstellen of oplossingen… gebrek aan betrokkenheid…

Met onze analyse op basis van Your identity zijn we in staat aan te geven waar de problemen liggen. Volgens ons ligt dit uiteindelijk altijd aan de relaties tussen mensen. Door dit bloot te leggen kunnen we ook aan de oplossing gaan werken.

Fusies en overnames

Bij de voorbereiding van een fusie of overname, worden met name aan de financiele en de proceskant onderzoek gedaan. In nogal wat situaties blijkt het management niet krachtig genoeg de organisatie na deze fusie of overname daadwerkelijk te leiden. Zeker het leiden van de organisatie(s) die een transformatie ondergaan is niet eenvoudig. Daarnaast is bij menig fusie of overname het resultaat dat goede mensen weggaan of er gedurende een langere tijd veel onrust is. Ook hier kunnen we met de analyse op basis van Your Identity een goede inschatting maken van de uitdagingen en mogelijke risico’s.

Structureel hoog ziekteverzuim en/ of verloop

Heeft uw organisatie last van een hoog ziekteverzuim en/of personeelsverloop en kunt u er niet helemaal de vinger achter krijgen? Of zijn er vermoedens waar het aan zou kunnen liggen, maar is het lastig concreet te maken? Veel organisaties hebben voldoende in- en overzicht over het type ziekteverzuim. Dit is te benchmarken met vergelijkebare organisaties. Mocht uw organisatie hier nu ruim bovenzitten, dan is er wellicht meer aan de hand. Een hoger structureel ziekteverzuim kan oorzaken hebben die elders in de organisatie vandaan komen. Een ding staat als een paal boven water, met een hoog ziketeverzuim wordt de druk op de werkzame mensen nog hoger met daarmee ook een hogert risico op een nog hoger uitval percentage. Reden te meer hier zo snel mogelijk wat aan te doen. Ook hier kunnen we met onze analyse op basis van Your Identity een duidelijk beeld geven van de redenen en mogelijke oorzaken.