De analyse tool om snel en effectief het onontgonnen groeipotentieel van organisaties in kaart te brengen.

Om uiteindelijk het potentieel van relaties volledig te kunnen benutten in organisaties, moet er als eerste worden onderzocht waar er zich het groeipotentieel van die relaties bevindt. Een goed onderzoek heeft in dit kader de hoogste prioriteit. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met het kappen van een boom: de voorbeidingstijd is tien keer zo lang als het daadwerkelijke kappen zelf. Een paar graden afwijking in de voorbereiding van de uiteindelijke valrichting vertaalt zich in een afwijking in meters tijdens de uiteindelijke val van de boom. Het is met goed organisatieonderzoek niet anders: als men de tijd neemt voor goed onderzoek is de oplossingsrichting in de meeste gevallen direct helder! 

De kracht van Your Identity

Your Identity legt feilloos het onontgonnen groeipotentieel van elk van de drie typen psychologische organisaties bloot.  Dit groeipotentieel kunnen wij eenvoudig vertalen voor u en is uiteindelijk gestoeld op onderzoek naar het potentieel van de relaties. Waar dit potentieel in praktische zin in zit zullen we nu uit de doeken doen;  Organisaties zijn in het leven geroepen om (specialistisch) werk uit te voeren om zo een product of dienst te leveren. Als alle activiteiten binnen de desbetreffende organisatie op de van te voren vastgestelde zijn gericht dan noemen we dit “een activiteitengroep”. Op het moment dat het gedrag van de leden (motivatie) van de organisatie niet meer op de activiteiten is gericht, dan is er een proces op gang gekomen waarbij men zich sterk met elkaar gedrag bezig gaat houden.. Wanneer de motivatie voor de doelgerichte activiteiten (sterk) is afgenomen en men grotendeels bezig is met (onbewust) kritiek te leveren op elkaar dan heet de groep “een procesgroep”. De productiviteit van de organisatie is in zo’n geval sterk teruggelopen. De symptomen van dit gedrag is dan inderdaad dat grote verloop in de organisatie of de minder goede reputatie van de organisatie. In psychologische termen zegt men dan dat de onderliggende oorzaken (de onderstroom) een andere codering betreft dan de zichtbare symptomen. De onderliggende oorzaken zijn van een hoger abstractieniveau (van een hogere logische ordening). Wat de redenen van het ongebruikte relatiepotentieel kunnen zijn, brengen wij voor u in beeld met behulp van “Your Identity”.