Transformatie naar samenwerking

Het gedachtengoed

Octagon is een autoriteit in het in hun eigen kracht zetten van de groepsleden van een organisatie. De zin van een organisatie is niets meer en niets minder dan bezig zijn met activiteiten die bijdragen aan de vooraf geplande doelstellingen. Die doelstellingen blijven meestal wel bestaan, waar het aan kan gaan schorten is dat de mensen om een of andere reden niet meer met die doelgerichte activiteiten bezig zijn. Er zijn uiteraard overal ergernissen tussen mensen, dat is immers “des mens”, maar wanneer deze persoonlijke ergernissen als een ondergrondse veenbrand de kans krijgen om grote delen van de groep te gaan beïnvloeden dan heeft de organisatie een groot probleem. De activiteiten van een groep kunnen op drie manieren worden ondermijnd: lees verder bij “ons gedachtengoed”

Your Identity

Your Identity is de analysetool van Octagon advies. Aangezien wij de onderlinge relaties centraal stellen in organisaties is de mogelijkheid van het inzetten van “Your Identity”, om inzicht te krijgen in de status van de onderlinge verhoudingen, een zeer nuttige eerste stap. Het inzetten van deze tool biedt de mogelijkheid om de onderliggende oorzaken bloot te leggen van de afname van de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Als een organisatie probeert problemen aan de menskant op te lossen dan betreft het vaak “de symptomen” van het probleem. De onderliggende oorzaken laat men ongemoeid en dat is ook wel begrijpelijk omdat dit onderlinge verhoudingen betreft die onbewust tot stand komen! Your Identity geeft inzicht in deze onbewuste verhoudingen waardoor er gericht aan de ontwikkeling van het onontgonnen potentieel van deze relaties gewerkt kan worden.

Onder “ons gedachtengoed” op deze site vindt u een uitgebreide beschrijving van de drie deelgebieden waar wij met de tool voor u op inzoomen.

lees verder onder Your Identity

Strategie – Psychologisch DNA

In veel gevallen zijn organisaties op een continue basis bezig met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. De wil om te veranderen kan vanuit verschillende motivaties plaatsvinden. Het doel van de optimalisatie heeft vaak een kostenperspectief, een klantperspectief of een productperspectief. Vaak zijn de mensen in deze processen een onderbelichte factor, juist omdat het ogenschijnlijk een minder tastbaar aspect zou zijn in dit geheel van veranderprocessen (en daarom moeilijker om te benoemen als veranderfactor).

Wij zouden graag samen met u ontdekken dat het menselijk aspect van deze veranderprocessen een veel tastbaarder geheel kunnen vormen dan organisaties zelf in eerste instantie denken. Zo kunnen we al snel samen zichtbaar maken wat het voornaamste psychologisch DNA is van uw organisatie. Wij kunnen uw organisatie meenemen in uw ontdekkingsreis welk psychologisch DNA (“naar buiten gericht”, “naar binnen gericht” of “op de toekomstgericht”) het beste aansluit op het optimaliseren van klantprocessen, productprocessen of (integrale) kostenprocessen (TCO).

Wanneer deze strategie in lijn ligt met de menskant, garanderen we nog betere resultaten.